Aktier i vindkraft – Bästa aktierna inom vindkraft att bevaka 2021

vindkraft

Vindkraft är en bransch som vuxit kraftigt de senaste åren och levererar omkring 20 % av den el vi använder i Sverige idag. Faktum är att antalet vindkraftverk över hela världen har ökat mycket snabbt och utan dem hade utsläppen av klimatgaser från elproduktion varit betydligt större än idag.

På börsen finns det en mängd företag vars affärsidé är att utveckla vindkraften. Häng med i denna artikeln för att få mer kött på benen innan du investerar i aktier inom vindkraft!

Köpa aktier i vindkraft? Vi listar 6 bolag att hålla koll på 2021!

Vi har gjort det enkelt för dig som vill investera i aktier i vindkraft genom att ta fram de mest aktuella aktierna just nu.

Eolus Vind B (Mid Cap Stockholm:EOLU B)

Det största vindkraftsbolaget på den svenska marknaden: Eolus Vind. Deras huvudinriktning är att projektera vindkraftverk och sälja dem fullständiga. Företaget förvaltar utöver det också ett 20-tal vindkraftverk i egen regi.

Arise (Small Cap Stockholm:ARISE)

Det svenska företaget Arise är verksamma inom energisektorn i Norden och Europa. Störst fokus ligger på vindkraftsmarknaden, där bolaget ansvarar för hela värdekedjan från prospektering till förvaltning och drift. Elen produceras via deras egna, men också samägda, vindkraftsparker.

Vestas Wind Systems (Large Cap Copenhagen:VWS)

Vestas Wind Systems är en dansk tillverkare av vindkraftverk för elproduktion. Företaget är en av världens ledande tillverkare och är det största bolaget räknat i antal installerade vindkraftverk. År 2010 hade fler än 41 000 vindkraftverk installerats i 65 länder världen över.

NextEra Energy (NYSE:NEE)

NextEra Energy är ett amerikanskt energibolag inriktade mot förnybar energi via vind-och solkraft. Bolaget äger, driver och förvaltar flertal produktionsanläggningar inriktade mot förnybar energi. Störst närvaro har NextEra Energy på den nordamerikanska marknaden.

Equinor (NYSE:EQNR)

Equinor är ett brett energiföretag som engagerar sig i energikällor och däribland vindkraft. De är aktiva i mer än 30 länder världen över. Som den största operatören i Norge och den ledande offshore-operatören hjälper de till att forma framtidens energi och vindkraft. Bolaget grundades 1972 och huvudkontoret finns i Stavanger, Norge.

Brookfield Renewable Partners (Toronto Stock Exchange:BEP.UN)

Brookfield Renewable Partners är en ledande aktör inom förnybar energi och däribland vindkraft. De besitter en stor mängd förnybara energikällor främst i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Indien och Kina. Företaget grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda.

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft och framtiden ser ljus ut

Bland de mest aktuella aktierna inom vindkraft just nu kan man finna flera svenska aktörer. Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, inte minst eftersom vi har en lång kust där vindarna är starka. Vindkraft har också en stående fördel gentemot övriga energikällor, såsom vattenkraft. Även om det blir torrare på jorden till följd av klimatförändringarna kommer det alltid fortsätta att blåsa.

Svensk Vindenergi släppte nyligen statistik för utbyggnaden av vindkraft i Sverige för första kvartalet under 2021. Statistiken visar på en kraftig tillväxt under januari till mars 2021.

Framtiden för vindkraft ser ljus ut, den enda problematiken består i att expansionen inom vindkraft går i en snabbare takt än vad tillstånden kan bevilja. Det kan exempelvis vara djurliv, landskap och buller som är avgörande faktorer för om ett projekt inom vindkraft kan genomföras eller inte.